KAPACITY Z OBORU BUDOU UČIT MBA I V ROCE 2018

Úspěšná aplikace poznatků ze studiam MBA je klíčovým úkolem pro absolvující manažery a manažerky, ale pro náš institut je závazkem zajistit špičkové tutory jednotlivých odborných předmětů. V roce 2018 se budou na realizaci MBA studia podílet: PhDr. Alena Sehnalová (personalistika), JUDr. Lenka Mecová (právo), Ing. Kamil Košťál, MBA (strategie), Mgr. Denny Šturm (obchod a marketing) a Ing. Jaroslav Manderla (finanční řízení). Nidko z nich není teoretikem na vysoké škole, ale mnoholetým praktikem, který ve svém oboru dosáhnul mimořádných úspěchů.