KOMPARACE MBA STUDENTŮ SE STUDENTY UNIVERSITY OF PITTSBURGH

Provedli jsme komparaci struktury studentů prestižní University of Pittsburgh (UP), která nabízí studium MBA i v České republice. Jedná se o velmi prestižní studium (52. místo na světě). První údaj je položka, kterou UP sleduje, druhý údaj je jejich výstup, třetí údaj je výsledek za všechny studenty MBA (včetně nedokončených) studujících u Petr Otáhal, a. s. (PO). Statistika studentů MBA University of Pittsburgh byla získána z oficiálních propagačních materiálů univerzity. Například podíl žen na studiu MBA je u UP 22 %, u PO 27 %, průměrná profesní zkušenost studentů je u UP 13,9 let, u PO 18,9 let, dále manažerské profesní zkušenosti studentů jsou u UP 8,2 let a u PO 12,8 let a nakonec podíl studentů s vyšším stupněm vysokoškolského vzdělání je u UP 47 % a u PO 58 %. Pro bližší informace ke studiu MBA u nás, nás neváhejte kontaktovat.