NOVÉ MBA V KVĚTNU A V ZÁŘÍ 2016

Vážení přátelé, další studium MBA bude možné zahájit v Ostravě: 12. května 2016, nebo 15. září 2016 a v Praze: 19. května 2016, nebo 22. září 2016. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba a slavnostní vyřazení budou probíhat v dubnu 2017, resp. v srpnu 2017. Náklady na studium činí 99.000,- Kč + 21 % DPH při jednorázové úhradě, nebo 9.500 Kč + 21 % DPH při měsíční úhradě, a zahrnují školné, skripta a občerstvení. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s vysokoškolským vzděláním a prokazatelnou minimálně tříletou praxí v manažerské pozici (výjimku je možné udělit pouze pro středoškoláka s prokazatelnou minimálně pětiletou manažerskou praxí), kteří chápou výhodu prezenčního studia a setkávání se skutečnými odborníky a spolužáky „in natura“ a dále náročné přípravy na semestrální zkoušky. Studium probíhá v českém jazyce. V případě zájmu o studium MBA se přihlaste na tomto webu v sekci: „Veřejné kurzy“. Petr Otáhal, předseda představenstva.