NOVÝ BĚH STUDIA MBA

Nový běh on-line formy studia MBA zahajujeme 7. října 2021. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v září 2022. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s vysokoškolským vzděláním a prokazatelnou minimálně tříletou praxí v manažerské pozici (výjimku je možné udělit pouze pro středoškoláka s prokazatelnou minimálně pětiletou manažerskou praxí), kteří chápou výhody MBA studia a setkávání se skutečnými odborníky a dále náročné přípravy na zkoušky. Studium probíhá v českém jazyce. Objednávka je velmi jednoduchá přímo z našeho webu v sekci: „Veřejné kurzy“. Petr Otáhal, předseda představenstva.