OBHAJOBY UKONČENÍ STUDIA MBA (STUDIJNÍ SKUPINA 14A)

V pondělí 12.01.2015 probíhaly v sídle našeho institutu závěrečné obhajoby diplomových prací studentů MBA (studijní skupina 14A). I přes náročné dotazy hodnotící komise (ve složení Ing. Ivana Karkošková, JUDr. Jiří Bodnár, JUDr. Michal Stecker, Ing. Kamil Košťál, MBA a Mgr. Hana Fabíková) všichni studenti obhajobu zvládli na výbornou. Následoval krátký ceremoniál spojený s předáním diplomů o úspěšném zakončení studia MBA. Další studium MBA v Ostravě je možné zahájit 29.01.2015. Petr Otáhal, předseda představenstva.