V KVĚTNU 2015 NOVÝ ROČNÍK STUDIA MBA

Vážení obchodní přátelé, další studium MBA bude možné zahájit v květnu 2015, a to ve dvou lokalitách: Praha, Ostrava, a také ve dvou oborech: a) studium MBA se specializací na řízení menších podniků, b) studium MBA se specializací na řízení větších podniků. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba a slavnostní vyřazení bude probíhat v dubnu 2016. Náklady na studium činí 99.000,- Kč + 21 % DPH při jednorázové úhradě, nebo 9.500 Kč + 21 % DPH při měsíční úhradě, a zahrnují školné, skripta, drobné pohoštění a obědy. Studium je určeno manažerům s vysokoškolským vzděláním a prokazatelnou minimálně tříletou praxí v manažerské pozici (výjimku je možné udělit pouze pro středoškoláka s prokazatelnou minimálně pětiletou manažerskou praxí). Studium probíhá v českém jazyce. V případě zájmu o studium MBA se přihlaste na tomto webu v sekci: „Veřejné kurzy“. Hezké jaro Vám přeje Petr Otáhal, předseda představenstva.