JAK ZÍSKÁM PROFESNÍ TITUL MBA?

Ke studiu jsou přijímáni pouze uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním a praxí minimálně 3 let na manažerské pozici, nebo s ukončeným středoškolským vzděláním s praxí minimálně 5 let na manažerské pozici. Studium trvá jeden rok a je rozděleno do dvou semestrů. V průběhu každého semestru je 10 odborných seminářů, kterých se účastníte, a na konci každého semestru probíhá ověřování vašich získaných znalostí náročnými testy. Na konci studia připravíte diplomovou práci, kterou obhajujete.
Termíny seminářů, testů a obhajob jsou k dispozici již při podpisu objednávky studia, můžete si tedy v klidu a s přehledem naplánovat svůj osobní čas na rok dopředu. Pro získání profesního titulu MBA musíte splnit souběžně několik podmínek, a to mít vyřízené formality studia, mít splněno 80 % docházky do prezenčního studia, mít úspěšně uzavřené testy za I. a za II. semestr studia, v termínu odevzdat diplomovou práci, dva posudky a úspěšně obhájit diplomovou práci.
Zdá se Vám to náročné? Ano, je to tak. Titul MBA skutečně není pro každého.