BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK/STRÁŽNÝ

Název semináře Počet hodin
Právní základy bezpečnostní činnosti 8 až 16
Řešení konfliktních situací v komunikaci 8 až 16
Základy psychologie 8 až 16
Vedení administrativy a dokumentace na objektu 8 až 16
Základy práce na PC 8 až 16
Požární ochrana a BOZP 8 až 16
Bezpečnostní služby 8 až 16
Bezpečnostní prostředky a technologie 8 až 16
Řešení krizových situací v součinnosti s IZS 8 až 16
Úvod do kriminalistiky 8 až 16
Pravidla a taktiky bezpečnostního zásahu 8 až 16
Základy sebeobrany a první pomoci 8 až 16