ČTENÍ A KRESLENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE SE ZAMĚŘENÍM NA STROJÍRENSTVÍ – AKREDITOVÁNO MŠMT

ČTENÍ A KRESLENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE (64 hodin, akreditovaný kurz MŠMT)

Název semináře Počet hodin
Poučení o BOZP 1
Technické zobrazování 16
Kótování 10
Lícování a předepisování přesnosti na výrobním výkrese 10
Drsnost povrchu a její předepisování na výrobním výkrese 2
Úchylky tvaru a polohy 3
Popisové pole a další údaje na výrobním výkrese 2
Čtení složitějších výrobních výkresůa výkresů jednoduché sestavy 10
Výrobní postupy ve strojírenské výrobě 10