DVVP – NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UČITELE ZŠ A MŠ

DVVP – NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UČITELE ZŠ A MŠ (AKREDITOVANÉ KURZY MŠMT)

Název semináře Počet hodin
Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ 24
Personalistika pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ 24
Vybrané kapitoly z legislativy pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ 24
Ekonomická gramotnost 24
Celoživotní učení jako cesta k osobnímu rozvoji 8
Zdroje lidských možností 8
Čeština pro učitele aneb ústní a písemná komunikace v souladu s normami 8
Zvládání konfliktních situací 8
Prevence syndromu vyhoření 8
Zvládání stresu a stresových faktorů 8
Emoční kompetence a emoční inteligence 8