EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ

Název semináře Počet hodin
Komunikační pasti v medicíně 8 až 16
Komunikace se smyslově handicapovaným klientem 8 až 16
Stresové faktory a jejich ovlivňování 8 až 16
Asertivní dovednosti v medicíně 8 až 16
Prevence syndromu vyhoření 8 až 16
Emoční kompetence a inteligence 8 až 16
Pacient, klient nebo spotřebitel? 8 až 16
Komunikace s rodinnými příslušníky 8 až 16
Konflikty s pacientem 8 až 16
Praktická komunikace s pacientem 8 až 16
Neverbální komunikace s pacientem 8 až 16
Profesní etika v medicínském sektoru pro nelékařský personál 16
Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení 16