ENVIRONMENT

Název semináře Délka*
Čističky odpadních vod 8 až 24
Chemické látky 8
Koordinace havarijní prevence z hlediska OŽP a BOZP 8
Krajinné a územní plánování 8
Odpadové hospodářství 8
Ochrana ŽP 8
Problematika aktivovaného kalu 8
Vodní hospodářství 8
Environmentální minimum v každodenní aplikaci ve výrobním sektoru 16
Environmentální minimum v  každodenní aplikaci ve veřejné a státní správě 16