FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY

Název semináře Počet hodin
Základy financí 8
Kalkulace nákladů v souvislostech 8
Bilancování rozpočtu 8
Efektivní využívání cizích zdojů 8
Strukturální fondy EU 8
Účetní výkazy – praktikum 8
Manažerské účetnictví –praxe řízení výkonnosti podniku 8
Příprava a realizace investic pro neekonomy 8
Základy ekonomických znalostí pro administrativu 8
Úvod do controllingu pro manažery neekonomy 8 až 16
Controlling v praxi – řízení nákladů pro neekonomy 8 až 16
Efektivní snižování nákladů 8 až 16
Insolvenční řízení 8 až 16