KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ

Název semináře Počet hodin
Externí a interní komunikace pracovníka 8 až 16
Zvládání konfliktních situací 8 až 16
Asertivita trochu jinak 8 až 16
Hezky česky v pravopise i v komunikaci 8
Úprava písemností dle ČSN 8
Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky 8 až 16
Příprava na hodnotící pohovor – podpora realizace 8
Vitality management pro prvoliniové pracovníky 8 až 16
Písemná komunikace v obchodní praxi 6 až 8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci II 8
Umění efektivního projevu 8 až 16
Dress code – jak sestavit profesionální šatník? 4