MANAŽER PROJEKTU

MANAŽER PROJEKTU (152 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře Počet hodin
Poučení o BOZP 1
Řízení integrace projektu 31
Řízení rozsahu projektu 24
Řízení časového rámce projektu 16
Finanční řízení projektu 8
Řízení jakosti projektu 16
Řízení rizik projektu 8
Řízení změn v projektu 16
Řízení zdrojů projektu 16
Řízení informací a dokumentace v projektu 16