MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI – HARD SKILLS

Název semináře Počet hodin
Týmové role a motivace v malé a střední organizaci 8 až 16
Plánování a delegování v manažerské praxi 8 až 16
Porada jako nástroj výkonného řízení 8 až 16
Budování firemní kultury ve 21. století 8
Kaizen a štíhla výroba 8 až 16
SIX SIGMA a její využití 8 až 16
Kompetenční modely v personální a manažerské práci 8 až 16
Hodnotící pohovor s pracovníkem 8 až 16
Situační vedení 8 až 16
Motivace podřízených 8 až 16
Řízení výkonnosti 8 až 16
Úvod do krizového řízení 8 až 16
Úvod do projektového řízení 8 až 16
Efektivita pracovních postupů 8 až 16
Mapování hodnotového toku – VSM 16
Eliminace plýtvání 8 až 16
Strategické řízení 8 až 16