MANIPULACE SE ZBOŽÍM A MATERIÁLEM

MANIPULACE SE ZBOŽÍM A MATERIÁLEM (152 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře Počet hodin
Poučení BOZP 1
Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů 15
Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu 32
Odbavování kusových a vozových zásilek 16
Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení 72
Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech 16