MONTÉR STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Poučení BOZP 1 hodina
Sestavování části strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování 120 hodin
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických  tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 88 hodin
Strojnictví – stroje a zařízení výrobních linek 15 hodin
Čtení technické dokumentace 32 hodin