OBSLUHA ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ TŘ. O S ELEKTRICKÝM POHONEM – AKREDITOVÁNO MŠMT

OBSLUHA ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ (JEŘÁBŮ S ELEKTRICKÝM POHONEM TŘÍDY „O“; 75 HODIN; AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře Počet hodin
Poučení BOZP 1
Jeřáb – stroje a zařízení 7
Jeřáb – elektrická zařízení 8
Normy, vyhlášky a bezpečnost práce 8
Praktická cvičení 51