PERSONALISTA – AKREDITOVÁNO MŠMT

PERSONALISTA/PERSONALISTKA (128 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře Počet hodin
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 2
Analýza pracovních pozic a popisy práce 6
Kariérový postup v malé a střední organizaci 8
Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem 8
Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) 8
Mobbing a bossing 8
Hodnocení dle metody 360 stupňů 8
Personální controlling 8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 8
Outplacement (analýza, poradenství, semináře 8
Emoční kompetence a emoční inteligence 8
Asertivita trochu jinak 8
Stresové faktory a jejich ovlivňování 8
Tajemná řeč těla a její každodenní využívání 8
Prevence syndromu vyhoření 8
Vitality management 8
Řečnické a prezentační dovednosti 8