PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ – PROJEKTOVÝ MANAŽER

Název semináře Počet hodin
Základní dovednosti při plánování projektů 8
Životní cyklus projektu 8
Rizika projektu a jejich eliminace 8
Projektové řízení I – Nástroje a metody plánování projektu 8
Projektové řízení II – Nástroje a techniky řízení projektu 8
Projektové řízení III – Rozvoj osobnosti projektového manažera 8
Projektové řízení IV – Řízení projektového portfolia 8
Klíče projektového řízení 8
Specifika řízení projektů z ESF 8
Jak úspěšně řídit projektový tým 8
Nová generace projektového řízení 8
Výkonnostní ukazatele v HR 8
Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace 8