STRÁŽNÝ

Název semináře Počet hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně při práci 1
Provádění ochrany a ostrahy majetku 5
Obsluhování technických bezpečnostních systémů 8
Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému 4
Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti 4
Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách 4
Kontrolní činnost ve střežených objektech 6
Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích 6
Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách 6
Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát 6
Používání věcných bezpečnostních prostředků 6