VEDOUCÍ PROVOZU – MISTR/MISTROVÁ

Název semináře Počet hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
Postavení a kompetence mistra 3
Manažerské dovednosti mistra 16
Efektivní komunikace 16
Spolupráce v týmu a vedení týmu 12
Umění efektivního školení podřízených a prezentační dovednsoti 16
Management stresu 8
Time management 8
Zákoník práce, znalosti důležité pro mistra 4
Trvalé zlepšování výrobních procesů a optimalizace organizace práce 20
Řízení změn a vedení porad 8
Počítačové dovednosti 8