ADAPTACE PRACOVNÍKA A TÝMOVÁ KOMUNIKACE PRO MISTRY

Ve dnech 17. a 18. května 2018 proběhlo ve společnosti Romotop školení na téma „Adaptace pracovníka a týmová spolupráce pro mistry“. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s problematikou odlišností jednotlivých generací, které se podílejí v současné době na zajišťování výroby. Naším úkolem bylo specifikovat rozdíly a s nimi spojené obtíže, které musí současný mistr řešit a překonávat, aby zajistil požadované nároky výroby. Úkolem dvoudenního setkání bylo zaměřit se na komunikaci a její zvláštnosti s ohledem na nejmladší pracující generaci, abychom lépe pochopili potřeby a z toho vyplývající úkoly adaptace nově nastupujících pracovníků a dokázali postupně tvořit z funkční pracovní skupiny spolupracující tým. K tomu vedly především společné případové studie a „hry“, odhalující některé okolnosti vytváření vztahů a možných problémů, které byly vícekrát zmíněny. Lektor: PhDr. Alena Sehnalová.