Archiv rubriky: Aktuality


Dne 27. 9. 2019 se pod vedením JUDr. Davida Borovce v prostorách společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. uskutečnil další běh semináře “Základy pracovního práva” kterého se opět účastnili zástupci středního managementu firmy – mistři (někteří pro svůj neutuchající zájem dokonce opakovaně). S ohledem na složení skupiny se nejednalo o seminář zaměřený hloubkově na jedno téma,…
Číst více.

KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ S VEŘEJNOSTÍ

Dne 8. října 2019 proběhla ve školicí místnosti budovy Městské realitní agentury v Havířově vzdělávací akce s názvem „Komunikace s veřejností“. Cílem semináře bylo rozebrat základní doporučené komunikační zásady a fungující principy v komunikaci s klienty, nastínit kroky pro minimalizaci konfliktních situací a doporučené přístupy k řešení konfliktu. Další probíraná témata byly zaměřeny na problematiku, jak zvládnout…
Číst více.

SEMINÁŘ ŘÍZENÍ ČASU A OBTÍŽNÁ KOMUNIKACE

Hodí se to každému z nás. Jednou za čas (já doporučuji 1/rok) občerstvit dovednosti řízení času. Vedoucí odborů a oddělení a jejich zástupci úřadu Městského obvodu Slezská Ostrava to učinili spolu s občerstvením možností, jak zvládat obtížnou komunikaci. Využili pro tuto příležitost přednáškové formy a věnovali jeden den osobnímu rozvoji. Díky svému vedení, které jim tuto…
Číst více.

PLÁNOVANÉ PRÁVNÍ SEMINÁŘE S JUDR. DAVIDEM BOROVCEM

Přihlaste se na zajímavé právní semináře pro HR s příjemným lektorem a schopným advokátem JUDr. Davidem Borovcem. Nejčastější pochybení u skončení pracovního poměru ochrání Vaše jméno i firemní zdroje. Vychytávky GDPR pro personalisty. Pracovně-lékařské služby jsou v mnoha směrech stále nejasné. Těšíme se na Vás v Brně, Ostravě a v Pardubicích.  

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI V SENSITU

Oživení, rozvinutí, inspirace, podněty, chvíle koncentrace na sebe a svůj rozvoj. Kooperace se spolupracovníky, vzájemné sdílení a obohacování v odlišné situaci, oproti denní rutině. Firmy přistupují k této možnosti motivace a podpory svých zaměstnanců. Podobně jako společnost Sensit. V prostředí, které se snaží o změnu, přistoupili klíčoví obchodníci k rozvoji. Denní rutina je občas vyrušovala,…
Číst více.

EXCEL PRO RBP, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU

Ve dnech 17. a 18. září 2019 připravila zdravotní pojišťovna RBP ve spolupráci s Petr Otáhal, a.s. v rámci dlouhodobého projektu vzdělávání pro své zaměstnance kurzy Excelu. Kurzy byly zaměřeny na rozvíjení znalostí a dovedností v tabulkovém procesoru Excel tak, aby si zaměstnanci osvojili nové funkce a postupy, které jim usnadní a zrychlí práci s počítačem. Po seznámení…
Číst více.

ŠKOLENÍ EXCEL V ČESKÉ DISTRIBUČNÍ

V září proběhly ve společnosti Česká distribuční, k.s. dva celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel. Cílem kurzů, které byly určeny pro zaměstnance firmy, bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Kurzy probíhaly v přátelské a neformální atmosféře především…
Číst více.

STRATEGIE, ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI FIRMY

V termínu 10.-18.9.2019 proběhl v prostorách společnosti Sensit v Rožnově pod Radhoštěm cyklus seminářů na téma strategie a rozvoje společnosti. Cílem seminářů bylo inspirovat vedení společnosti k využití konkrétních nástrojů a postupů vedoucích k budování a posilování konkurenceschopnosti společnosti. Peter Drucker je znám tvrzením „Firemní kultura si dává strategii k snídani“. Cílem prvního semináře bylo ukázat si, jak firemní kultura ovlivňuje…
Číst více.

SEMINÁŘ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

Dne 10. září 2019 proběhla pro vybrané pracovníky obchodního oddělení společnosti NC Line vzdělávací akce na téma „Vyjednávání pro obchod“. Cílem výuky bylo především zlepšení dosavadních obchodních dovedností účastníků semináře. Důraz byl kladen i na vnitřní nastavení obchodníka, ztotožnění se s firmou a nabídkou. Byl rozebrán vliv individuálního přístupu k různým zákaznickým typům na jejich spokojenost.…
Číst více.

KOMUNIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ÚŘEDNÍKA

Ve dnech 12. a 13. září 2019 proběhl pro vybrané pracovníky Magistrátu v Opavě dvoudenní seminář s názvem „Komunikační a prezentační dovednosti“. Cílem dvoudenního semináře bylo procvičit základní doporučené komunikační zásady, nastínit kroky pro předcházení a zvládnutí konfliktu, na konkrétních příkladech, které v průběhu semináře účastníci sami nastínili, probrat asertivní techniky, zdůraznit výhody využívání techniky aktivního naslouchání…
Číst více.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ DO KONCE ROKU

Náhradní plnění, které máme k dispozici pro rok 2019 je téměř vyčerpáno. Náhradní plnění lze využít na kompletní vzdělávací služby pro zaměstnance. Aktuálně se nejvíce prodávají tréninky manažerských dovedností pro mistry, dovedností pro adaptabilitu nových zaměstnanců a kurzy počítačových dovedností pro zaměstnance (nižší i vyšší úroveň). Petr Otáhal.

ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ MBA

Ve středu 4. září 2019 všichni studenti MBA studia úspěšně obhájili své diplomové práce. Protože úspěšně splnili i ostatní podmínky studia, byl jim udělen profesní titul „Master of Business Administration“, psaný ve zkratce MBA. „Byl jsem nadšený z profesionality připravených prací a z jejich vysoké aplikační hodnoty,“ říká: Ing. Kamil Košťál, MBA, předseda zkušební komise.