Archiv rubriky: Aktuality


POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Ve dnech 2., 7. a 14. září 2020 proběhly ve Fakultní nemocnici Ostrava tři celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, které byly určeny pro zaměstnance nemocnice. Cílem kurzů bylo naučit účastníky některé nové postupy v Excelu a tím pádem ještě více zjednodušit a urychlit jejich práci na PC. Kurzy probíhaly v příjemné atmosféře…
Číst více.

SEMINÁŘ STRESS MANAGEMENT

Dne 9. září.2020 proběhl ve Fakultní nemocnici v Domově sester v Ostravě – Porubě seminář s názvem „Stress management“. Cílem akce bylo zaměřit se na řízení především pracovního stresu, vědomě zvládat stresové situace a nastavit strategii řešení. Účastníci využili klady menší skupiny a otevřeně se k tématu vyjadřovali. V průběhu semináře byly stanoveny kroky analýzy stresorů, účastníci získali doporučení…
Číst více.

SEMINÁŘ DOPISY A SPRÁVNÁ ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ VE FNO

Jaký asi bude seminář v době, kdy mají v nemocnici tak náročnou situaci jako je letos? Najde se vůbec někdo, kdo dokáže na celý den opustit náročné pracovní úkoly a věnovat se psaní dopisů a pracovních e-mailů? Jaká asi bude mezi účastníky nálada právě teď, kdy se nařízení vlády, kterými jsou povinni se řídit, mění ze dne…
Číst více.

SEMINÁŘE ZAMĚŘENÉ NA OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Oživení, rozvinutí, inspirace, podněty, chvíle koncentrace na sebe a svůj rozvoj. Kooperace se spolupracovníky, vzájemné sdílení a obohacování v odlišné situaci, oproti denní rutině. Firmy přistupují k této možnosti motivace a podpory svých zaměstnanců. Podobně jako společnost Sensit. V prostředí, které se snaží o změnu, přistoupili klíčoví pracovníci k rozvoji. Pavel Vyvijal, lektor.

SEMINÁŘ ÚŘEDNÍ KOMUNIKACE V PRAXI

„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“praví lidová moudrost. A mně se její platnost potvrdila právě při semináři pro úředníky Královéhradeckého kraje. Byl to totiž první seminář po vynucené několikaměsíční přestávce. Cítila jsem zodpovědnost a také trochu trému. To víte, půlroční odluka zanechá své stopy. Snažila jsem se vidět situaci z té lepší stránky. „Máš, Hano, dostatek…
Číst více.

TRÉNINK PRVNÍ POMOCI

S horkým počasím se zvyšuje riziko snížené pozornosti a zvýšení úrazů na pracovištích i mimo něj. Využijte, prosím, našeho lektora Romana, profesionálního záchranáře, a jeho interaktivní trénink o správném poskytnutí první pomoci pro Vaše zaměstnance.  Nejedná se o přednášku, ale o půldenní intenzivní trénink. Máme na tuto akci a tohoto lektora ty nejlepší ohlasy ze všech typů organizací. Letní dny bez nehod Vám…
Číst více.

SEMINÁŘ O UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Maximalizace využití sociálních sítí ve firemním prostředí může s sebou přinést porušování právních předpisů ČR a EU. Proto je důležité proškolit Vaše zaměstnance, kteří u Vás pracují se sociálními sítěmi a mohou udělat chybu s nepříjemnými důsledky pro Vaši organizaci. Nosnými tématy semináře jsou: informace jako osobní údaj, pravidla pro zacházení s osobními údaji dle GDPR, pravidla pro zacházení…
Číst více.

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Společnost EP Rožnov je firmou, kterou jsem měl tu čest školit, a to v průřezu skoro půl roku, kdy nám coronavirus přerušil naší lajnu školení. Myslím si, že to nemělo na nic vliv a poslední školení proběhlo ve velice přátelském kruhu, kde byl přítomen i ředitel společnosti. Cílem našich školení je si trochu přiblížit problematiku poskytování…
Číst více.

SEMINÁŘ NA TÉMA ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ

Dne 16.6.2020 proběhl ve Fakultní nemocnici Ostravě seminář s názvem „Asertivní jednání“. Cílem výuky bylo rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, rozebrat zásady a doporučené postupy u zvládání jednání pod tlakem, nastínit kroky pro minimalizaci konfliktních situací, dále pak objasnit principy asertivity a doporučení ohledně vhodných reakcí u zvládání agresivity. Na konkrétních příkladech byly rozebrány jednotlivé…
Číst více.

REALIZACE VŠECH TYPŮ KURZŮ A TRÉNINKŮ

Díky úpravě a snížení vládních restrikcí od 25. května 2020 můžeme realizovat všechny typy našich kurzů a tréninků. Řídíme se při nich všemi doporučeními epidemiologů a dodržujeme interní pravidla objednatele (pokud se vzdělávací akce odehrává u zaměstnavatele). I naše prostory ve Frýdku-Místku jsou upraveny a vybaveny tak, aby odpovídaly všem aktuálním standardům na zvýšenou hygienu.…
Číst více.

ŠKOLENÍ – PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRO MISTRY

Díky moderní technologii realizujeme s našimi klienty video školení. Využíváme placenou službu na whereby.com, kde není nutné si instalovat program, stačí jen internet, mikrofon a kamera na Vaší straně. Všichni se vidí, všichni se slyší. Zároveň mohou Vaši mistři v reálném čase vidět prezentace lektora atd. Délka školení dvě až tři hodiny. Máme s touto formou…
Číst více.

ZÁKLADEM ÚSPĚCHU JSOU OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Návrat do původních ekonomických ukazatelů bude velmi těžký. Vaši kolegové v obchodním oddělení budou mnohem více bojovat a mnohem více prohrávat při zajišťování zakázek pro Vaši organizaci. Šéfové obchodních týmů budou hledat nové prodejní cesty, nové prodejní argumenty. Výrazně vzroste fluktuace obchodních zástupců i manažerů. Máme tři velmi dobré lektory a kouče, kterým svěřujeme trénování…
Číst více.