Rubrika: Aktuality


DOŘEŠENÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ 2023 FORMOU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

S blížícím se koncem roku připomínám nutnost řešení náhradního plnění. Školení Vašich zaměstnanců poskytujeme také formou náhradního plnění, například PC dovednosti. Cena 1 školicího dne (formou náhradního plnění) pro skupinu o velikosti 11 osob činí 17.136 Kč + platné DPH. Opětovně se potvrzuje, že trénování MS Office: Excel, Word a PowerPoint v různých úrovních (od…
Číst více.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRVOLINIOVÝCH MANAŽERŮ

Dne 8. listopadu 2023 proběhl ve školicí místnosti společnosti Transdev ve Sviadnově třetí den semináře „Komunikační dovednosti prvoliniových manažerů“. Cílem výuky bylo zdokonalit komunikační dovednosti účastníků, posílit profesionální komunikaci a jednání v situacích pod tlakem. Využití získaných poznatků v praxi pomůže zlepšit komunikační dovednosti v týmech.  V rámci asertivních technik získali seminaristé účinné nástroje na zvládání…
Číst více.

EXCEL PRO SPOLEČNOST ISOTRA

V úterý 24. října 2023 proběhl v opavské firmě ISOTRA, a. s. již druhý celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v Excelu, který byl určen zaměstnancům této společnosti. Cílem kurzu bylo rozšířit znalosti účastníků o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Kurz probíhal v přátelské a neformální…
Číst více.

SEMINÁŘ EXCELU PRO KES VRATIMOV

Ve středu 18. 10. 2023 proběhl ve společnosti KES Vratimov celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, který byl určen pro zaměstnance firmy. Cílem kurzu bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se…
Číst více.

MBA – ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Studijní skupina MBA 23 pokračovala ve dnech 2. a 3. listopadu 2023 předmětem Řízení lidských zdrojů. Tématem semestru je získávání zaměstnanců pro další rozvoj firmy. Věnovali jsme se především těmto tématům: Náborový a adaptační proces, personální marketing – zde jsme do výuky přivítali milého hosta Martina Kaletu ze společnosti Human Capital s.r.o., který se věnoval…
Číst více.

SKUTEČNÍ ODBORNÍCI VE VÝUCE MBA – MARTIN KALETA

Tento týden pokračuje nová studijní skupina MBA druhým dvoudenním soustředěním. Do výuky pod vedením Daniely Nyklové přijde i speciální host – Martin Kaleta, zakladatel Human Capital a specialista na HR marketing. Martin k tomu říká: „HR marketing je disciplína, kterou seniorní HR manažeři málokdy studovali, a která v poslední době prochází dynamickým rozvojem. O to více…
Číst více.

NOVÉ TRENDY POMŮCKY PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI

Záchranář Roman: „Ve volném čase velmi rád trénuji zaměstnance na poskytnutí první pomoci. Vždy velmi oceňuji, když si personalistky a personalisté uvědomují potřebnost takového tréninku, který je vysoce nad rámec běžného školení BOZP.“ Náš vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a.s, vždy využívá pouze lektory a trenéry z praxe, což Roman dokazuje svým aktivním zapojením…
Číst více.

MBA, MODUL STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Ve dnech 12.-13.10.2023 proběhly první dva moduly semináře Strategický management. Úvodní modul proběhl osobně v prostorách jednací místnosti Unie zaměstnavatelů v Praze, druhý pak v digitálním prostředí Whereby. Cílem prvního semináře bylo seznámit účastníky s přínosy strategického managementu pro dlouhodobou úspěšnost firem, s měnícím se přístupem ke strategii v posledních desetiletích a s různými přístupy k přípravě firemní strategie (klasický strategický management, strategie…
Číst více.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRVOLINIOVÝCH MANAŽERŮ

Dne 5. října 2023 proběhl ve školicí místnosti společnosti Transdev ČR ve Sviadnově seminář „Komunikační dovednosti prvoliniových manažerů“. Cílem výuky bylo zdokonalit komunikační dovednosti účastníků tak, aby účastníci dovedli profesionálně komunikovat a jednat i v situacích pod tlakem. Cílem probrat účinné postupy, jak efektivně vést rozhovor, na praktických příkladech ukázat a vyzkoušet vhodné asertivní techniky…
Číst více.

NOVÁ STUDIJNÍ SKUPINA MBA V PRAZE

Sláva, sláva, sláva! Ve čtvrtek 12. října 2023 jsme v Praze zahájili 13. studijní rok MBA s novou skupinou HR manažerů a HR manažerek z celého Česka. Dbáme na to, aby část setkání studentů MBA probíhala „face to face“, aby měli všichni možnost seznámit se, navázat neformální vztahy a získat o sobě více informací, než…
Číst více.

PŘÍPRAVY NA NOVOU SEZÓNU V PLNÉM PROUDU

Ve čtvrtek 5. října 2023 se v sídle našeho vzdělávacího institutu sešli klíčoví spolupracovníci a spolupracovnice institut Petr Otáhal, a. s., aby společně konzultovali plány dalšího rozvoje pro rok 2024, nejen směrem k našim zákazníkům, ale i směrem k zaměstnancům a spolupracovníkům z řad konzultantů, lektorů a lektorek. „Hodně jsme zamýšleli nad úsporou cestování a…
Číst více.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRVOLINIOVÝCH MANAŽERŮ

Dne 20. září 2023 proběhl ve školicí místnosti seminář „Komunikační dovednosti prvoliniových manažerů“. Cílem výuky bylo zlepšit komunikační dovednosti a postupy domluvy tak, aby účastníci dovedli profesionálně komunikovat nejen ke svým podřízeným, ale i napříč firmou, aby dovedli lépe jednat a komunikovat pod tlakem. Také bylo cílem probrat účinné postupy, jak efektivně vést rozhovor a…
Číst více.