Archiv rubriky: Aktuality


SEMINÁŘ EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ

Dne 19. července 2019 proběhl v Dělnickém domě v Odrách seminář s názvem „Efektivní delegování“. Vzdělávací akce směřovala k tomu, aby účastníci pochopili význam a přínosy delegování, dovedli rozlišit úkoly vhodné k delegování od ostatních, uměli vytipovat vhodné spolupracovníky a ujasnili si postup, jak efektivně delegovat. Byly probrané konkrétní kroky, jak podpořit využitelnost nových poznatků v pracovní praxi i ve vlastním osobním…
Číst více.

LEADERSHIP

V termínu 16.7.2019 proběhl v prostorách Dělnického dobu v Odrách seminář pro společnost Semperflex Optimit s.r.o. na téma leadeshipu. Cílem semináře bylo pomoci pracovníkům, kteří řídí výrobní týmy, být při této činnosti efektivnější. Motivaci a výkon zaměstnanců v největší míře ovlivňuje systém řízení firmy neboli způsob, jak firma a konkrétně vedoucí pracovníci, se zaměstnanci pracují. Účastníci semináře proto byli…
Číst více.

SENSIT – MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI

Ve dnech 25. – 26. 6. 2019 a 3. – 4. 7. 2019 proběhl seminář pro společnost SENSIT s. r. o. Jednalo se o školení zaměstnanců v oblasti marketingových dovedností. Hlavními tématy byly: Zavádění nových výrobků na tuzemský trh a zahraniční trh. Jak vytvořit účinné reklamní sdělení. Cílené využívání informací a práce s informacemi. Seminář byl veden…
Číst více.

SEMINÁŘ VEDENÍ LIDÍ A MOTIVACE

V termínu 19.-20.6.2019 proběhl v prostorách společnosti Semperflex Optimit s.r.o. seminář na téma vedení a motivace zaměstnanců. Cílem semináře bylo pomoci pracovníkům, kteří řídí výrobní týmy, být při této činnosti efektivnější. Motivaci a výkon zaměstnanců v největší míře ovlivňuje systém řízení firmy neboli způsob, jak firma a konkrétně vedoucí pracovníci, se zaměstnanci pracují. Účastníci semináře proto byli seznámeni…
Číst více.

IT DOVEDNOSTI V ČESKÉ DISTRIBUČNÍ

V červnu proběhlo ve společnosti Česká distribuční, a.s. pět celodenních kurzů zaměřených na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, textovém editoru Word a emailovém klientovi Outlook. Cílem kurzů, které byly určeny pro zaměstnance firmy, bylo rozšířit znalosti účastníků z těchto tří programů o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na…
Číst více.

JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM

Dne 13. června 2019 proběhl na Horním náměstí v Opavě, v zasedací místnosti Magistrátu seminář s názvem „Jednání s problémovým klientem“. Cílem výuky bylo připomenout zásady jednání s problémovými klienty, nastínit kroky pro minimalizaci konfliktních situací a probrat doporučené postupy u zvládání jednání pod tlakem. Dále bylo cílem odhalit a umět se bránit manipulaci, vyzkoušet asertivní reakce snižující stres v jednání s klienty (případně…
Číst více.

NÁMITKY PRO CUSTOMER SERVICE

Dne 12. června 2019 proběhla v Dělnickém domě v Odrách vzdělávací akce na téma „Námitky pro customer service“. Seminář směřoval k tomu, aby účastníci dovedli profesionálně reagovat a zpracovat námitky klientů (také kolegů) i ve vypjatých situacích, zvládli zachovat si nadhled, klidný přístup a zůstat profesionály nad věcí. Účastníci si potvrdili význam asertivního přístupu ke komunikačním partnerům a…
Číst více.

ZÁVĚREČNÉ TESTY MBA

Ve středu 12. června 2019 studijní skupina MBA 18A Ostrava složená z výtečných manažerek a manažerů našeho kraje úspěšně absolvovala testy II. semestru MBA studia. Všichni se těšíme na jejich obhajoby diplomových prací v září 2019. Petr Otáhal.  

POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Dne 28.05.2019 proběhl v zasedací místnosti Magistrátu Města Ostravy seminář týkající se diskriminace v pracovněprávních vztazích. Semináře se zúčastnilo asi třicet zaměstnanců magistrátu a městských obvodů. Pro posluchače byl tento seminář zajímavý pro získání teoretických i praktických poznatků z oblasti právní úpravy diskriminace obecně, právní úpravy diskriminace v pracovněprávních vztazích a procesních norem týkajících se diskriminačních sporů. JUDr. Lenka…
Číst více.

MBA, SEMINÁŘ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Ve čtvrtek 6.6.2019 a v pátek 7.6.2019 proběhla v prostorách hotelu Harmony Club v Ostravě výuka k tématu Řízení lidských zdrojů v rámci studia MBA. Cílem výuky bylo seznámit účastníky jednak s teorií a především současnou praxí přípravy a realizace cyklického hodnocení zaměstnanců, s jeho významem pro motivaci zaměstnanců a jejich loajalitu. V průběhu výuky jsme se zaměřili mimo jiné také…
Číst více.

OUTLOOK PRO HAVÍŘOVSKÝ MAGISTRÁT

V rámci dlouhodobého vzdělávacího programu zaměstnanců proběhl v úterý 21. května 2019 na havířovském Magistrátu celodenní kurz „Outlook pro pokročilé“, který vedl zkušený lektor pan Dalibor Fanfara. Obsah kurzu byl zaměřen především na využití dalších funkcí populárního emailového klienta MS Outlook, jako jsou kalendář, úkoly a kontakty a jejich sdílení. Účastníci kurzu ocenili zejména srozumitelnost, přehlednost a logickou…
Číst více.

EXCEL NA MAGISTRÁTU MĚSTA OSTRAVY

Ve čtvrtek 23. května a ve středu 29. května 2019 proběhly na Magistrátu města Ostravy dva celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, určené pro zaměstnance Magistrátu. Cílem kurzů bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili…
Číst více.