Rubrika: Aktuality


SKUTEČNÍ ODBORNÍCI VE VÝUCE – RADKA ŠUŠKOVÁ

V rámci studijní skupiny MBA 22 A a 22 B začínající v říjnu 2022 v Praze a v Ostravě se nám podařilo získat další tři skutečné profesionály se zajímavou specializací z HR oboru. Prvním z nich bude Radka Šušková, jednatelka vzdělávací instituce NEW DIMENSION, jejiž reference dávno přesáhla hranice Česka. Radka se s námi podělí…
Číst více.

SEMINÁŘ PROCESNÍ ŘÍZENÍ A DIGITALIZACE

V termínu 29.4.2022 proběhl v prostorách společnosti Sensit v Rožnově pod Radhoštěm workshop týkající se firemní strategie. Cílem workshopu bylo vytvořit podmínky pro skokové zvýšení výkonnosti společnosti, tak aby byla připravena zrealizovat v krátké době dvojnásobné a vyšší tržby. Výuka byla provázena praktickými příklady z větších i menších firem. A stejně jako v ostatních seminářích, výstupem byla…
Číst více.

HODNOTÍCÍ ROZHOVORY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Dne 3. května 2022 proběhl pro vybrané vedoucí pracovníky Města Kopřivnice seminář s názvem „Hodnotící rozhovory pro vedoucí pracovníky“. Cílem výuky bylo seznámit skupinu vedoucích pracovníků s přínosem a významem efektivně vedených hodnotících rozhovorů jak pro osobní rozvoj, případně kariérní posun jednotlivých podřízených, zlepšení celého oddělení a posílení spokojenosti zaměstnanců, tak i pro prohloubení svých…
Číst více.

MBA – FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Ve dnech 7. a 8.4.2022 proběhl online formou seminář Finanční řízení v rámci studia MBA. Posluchači se seznámili s možnostmi zhodnocování finančních prostředků na kapitálovém trhu. S vlastnostmi základních investičních cenných papírů a jejich využitím při investování. Dále byla diskutována oblast kolektivního investování a rovněž základní parametry pro výběr vhodného investičního produktu a jejich vzájemné…
Číst více.

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍ A OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Komunikace je umění. Pokaždé je vše jinak, jsou jiní aktéři naší komunikace, my reagujeme na každého jinak, co s tím? Inspirace tréninkem, zážitkovým učením je jedna z možností, jak se posouvat dál, pokud chci. Pracovníci ze společnosti SENSIT takový trénink a cvičení v dalším pokračování absolvovali. Zaměřili jsme se tentokrát na tyto klíčové souvislosti rozvoje…
Číst více.

SEMINÁŘ DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A ŠIKANA PRACOVIŠTI

Dne 14. dubna 2022 proběhl pro vybrané pracovníky Magistrátu města Ostravy seminář s názvem „Diskriminace v pracovněprávních vztazích a šikana na pracovišti“. Cílem výuky bylo definovat veškeré aktivity spadající do oblasti diskriminace v pracovněprávních vztazích v návaznosti na specifika práce ve veřejné správě, zaměřit se na rozbor různých forem mobbingu a ujasnit si efektivní způsoby…
Číst více.

MBA – SOUKROMÉ PRÁVO

Ve dnech 17. – 18. 3. 2022 proběhl další blok vzdělávacího programu MBA, ve kterém se účastníci tohoto programu seznamovali se základy soukromého práva, a to zejména s občanským právem coby obecným soukromoprávním odvětvím. Pozornost byla věnována jak principům občanského práva, tak i základním náležitostem právního jednání a samotným konkrétním smluvním typům – například kupní…
Číst více.

DALŠÍ ROČNÍKY MBA STUDIA U NÁS

Nový běh studia MBA zahajujeme 12. října 2022 v Praze a 13. října 2022 v Ostravě. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v září 2023. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s praxí v HR, kteří chápou výhody MBA studia a setkávání se skutečnými odborníky a dále…
Číst více.

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A VYJEDNÁVÁNÍ

Dne 01. dubna 2022 proběhla v salonku Hotelu Happy Star Znojmo vzdělávací akce společnosti ALMEVA EAST EUROPE a. s. na téma „Komunikační dovednosti a vyjednávání“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti, zlepšili postupy efektivní domluvy, zvládli komunikovat transparentně, asertivně, dovedli si zachovat nadhled i jednání pod tlakem a dovedli lépe…
Číst více.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ A DIGITALIZACE

V termínu 3.- 4.3.2022 proběhl v prostorách společnosti Sensit v Rožnově pod Radhoštěm seminář týkající se procesního řízení a digitalizace. Cílem semináře bylo uvědomit si rozdíly mezi funkčním a procesním řízením společnosti a specifikovat, jaké inovace jednotlivých procesů mohou firmě pomoci zvýšit skokově objem realizovaných zakázek. Druhým cílem bylo zamyslet se nad tím, jak by…
Číst více.

SEMINÁŘ NA TÉMA STRATEGIE, RŮST VÝKONNOSTI FIRMY

V termínu 18.2.2022 proběhl v prostorách společnosti Sensit v Rožnově pod Radhoštěm seminář týkající se strategie a rozvoje společnosti. Cílem semináře bylo inspirovat vedení společnosti k využití konkrétních nástrojů a postupů vedoucích k budování a posilování konkurenceschopnosti společnosti. Společnost Sensit úspěšně roste. Cílem semináře bylo identifikovat procesy a činnosti, jejichž inovace by mohla růst společnosti…
Číst více.

MBA, MODUL STRATEGICKÝ MANAGEMENT

V termínu 24.-25.2.2022 proběhl v digitálním prostředí Whereby třetí a čtvrtý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem třetího semináře bylo seznámit účastníky s postupy, které jsou využívány při přípravě cílů v oblasti PR, komunikace, marketingu, získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, zvyšování úrovně schopností a dovedností zaměstnanců, využití IT pro rozvoj firmy…
Číst více.