Archiv rubriky: Aktuality


JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM

Dne 13. června 2019 proběhl na Horním náměstí v Opavě, v zasedací místnosti Magistrátu seminář s názvem „Jednání s problémovým klientem“. Cílem výuky bylo připomenout zásady jednání s problémovými klienty, nastínit kroky pro minimalizaci konfliktních situací a probrat doporučené postupy u zvládání jednání pod tlakem. Dále bylo cílem odhalit a umět se bránit manipulaci, vyzkoušet asertivní reakce snižující stres v jednání s klienty (případně…
Číst více.

NÁMITKY PRO CUSTOMER SERVICE

Dne 12. června 2019 proběhla v Dělnickém domě v Odrách vzdělávací akce na téma „Námitky pro customer service“. Seminář směřoval k tomu, aby účastníci dovedli profesionálně reagovat a zpracovat námitky klientů (také kolegů) i ve vypjatých situacích, zvládli zachovat si nadhled, klidný přístup a zůstat profesionály nad věcí. Účastníci si potvrdili význam asertivního přístupu ke komunikačním partnerům a…
Číst více.

ZÁVĚREČNÉ TESTY MBA

Ve středu 12. června 2019 studijní skupina MBA 18A Ostrava složená z výtečných manažerek a manažerů našeho kraje úspěšně absolvovala testy II. semestru MBA studia. Všichni se těšíme na jejich obhajoby diplomových prací v září 2019. Petr Otáhal.  

POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Dne 28.05.2019 proběhl v zasedací místnosti Magistrátu Města Ostravy seminář týkající se diskriminace v pracovněprávních vztazích. Semináře se zúčastnilo asi třicet zaměstnanců magistrátu a městských obvodů. Pro posluchače byl tento seminář zajímavý pro získání teoretických i praktických poznatků z oblasti právní úpravy diskriminace obecně, právní úpravy diskriminace v pracovněprávních vztazích a procesních norem týkajících se diskriminačních sporů. JUDr. Lenka…
Číst více.

MBA, SEMINÁŘ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Ve čtvrtek 6.6.2019 a v pátek 7.6.2019 proběhla v prostorách hotelu Harmony Club v Ostravě výuka k tématu Řízení lidských zdrojů v rámci studia MBA. Cílem výuky bylo seznámit účastníky jednak s teorií a především současnou praxí přípravy a realizace cyklického hodnocení zaměstnanců, s jeho významem pro motivaci zaměstnanců a jejich loajalitu. V průběhu výuky jsme se zaměřili mimo jiné také…
Číst více.

OUTLOOK PRO HAVÍŘOVSKÝ MAGISTRÁT

V rámci dlouhodobého vzdělávacího programu zaměstnanců proběhl v úterý 21. května 2019 na havířovském Magistrátu celodenní kurz „Outlook pro pokročilé“, který vedl zkušený lektor pan Dalibor Fanfara. Obsah kurzu byl zaměřen především na využití dalších funkcí populárního emailového klienta MS Outlook, jako jsou kalendář, úkoly a kontakty a jejich sdílení. Účastníci kurzu ocenili zejména srozumitelnost, přehlednost a logickou…
Číst více.

EXCEL NA MAGISTRÁTU MĚSTA OSTRAVY

Ve čtvrtek 23. května a ve středu 29. května 2019 proběhly na Magistrátu města Ostravy dva celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, určené pro zaměstnance Magistrátu. Cílem kurzů bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili…
Číst více.

IT DOVEDNOSTI V ČESKÉ DISTRIBUČNÍ

V měsíci květnu proběhlo ve společnosti Česká distribuční, a.s. devět celodenních kurzů zaměřených na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, textovém editoru Word a emailovém klientovi Outlook. Cílem kurzů, které byly určeny pro zaměstnance firmy, bylo rozšířit znalosti účastníků z těchto tří programů o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci…
Číst více.

EXCEL PRO RBP, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU

Ve dnech 15. a 16. května 2019 připravila zdravotní pojišťovna RBP ve spolupráci s Petr Otáhal, a.s. v rámci dlouhodobého projektu vzdělávání pro své zaměstnance kurzy Excelu. Kurzy byl zaměřeny na rozvíjení znalostí a dovedností v tabulkovém procesoru Excel tak, aby si zaměstnanci osvojili nové funkce a postupy, které jim usnadní a zrychlí práci s počítačem. Po seznámení…
Číst více.

POŘÁDÁNÍ ŠKOLENÍ S TÉMATEM ZÁKONÍK PRÁCE PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE

Ve dnech 03. a 24.05.2019 proběhly v zasedací místnosti společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. školení týkající se povinností vedoucích zaměstnanců dle ust. §302 zákoníku práce a souvisejících ustanovení zákoníku práce a prováděcích právních předpisů. Pro posluchače byl tento seminář zajímavý pro získání teoretických i praktických poznatků z oblasti právní úpravy základních povinností vedoucích zaměstnanců, která je pro…
Číst více.

SEMINÁŘ ETIKETA PRO KAŽDÝ DEN

Dne 24. května 2019 proběhl ve Fakultní nemocnici Ostrava workshop s názvem „Etiketa pro každý den“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci uvědomili provázanost etiky s firemním krédem, cílem a plánem, rezervy v oblasti etiky na svém pracovišti, aby byli schopni pojmenovat problematické oblasti, komunikovat potřebu změny a využít tipy pro výběr parametrů, podle kterých můžou na požadovaných změnách…
Číst více.

MBA, MODUL STRATEGICKÝ MANAGEMENT

V termínu 16.-17.5.2019 proběhl v prostorách hotelu Harmony Club v Ostravě třetí a čtvrtý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem třetího semináře bylo seznámit účastníky s postupy, které jsou využívány při přípravě cílů v oblasti PR, komunikace, marketingu, získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, zvyšování úrovně schopností a dovedností zaměstnanců, využití IT pro rozvoj firmy apod.…
Číst více.