Rubrika: Aktuality


SEMINÁŘ NA TÉMA HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Ve dnech 10. a 11. ledna 2023 proběhl pro vybrané manažery společnosti PO Lighting Czech, s.r.o. dvoudenní seminář názvem „Hodnocení zaměstnanců“ a širším obsahem zahrnujícím osobnost a role manažera, jednotlivé typy zaměstnanců, specifika komunikace a motivace, delegování a další témata z oblasti manažerských dovedností. Jednotlivé okruhy témat byly s ohledem na lepší aplikaci v praxi…
Číst více.

MBA – ZÁKLADY TEORIE PRÁVA A VEŘEJNÉ PRÁVO

Ve dnech 4. až 6. 1. 2023 proběhl v kombinované formě kurz základů teorie práva a veřejného práva, kdy se nejprve účastníci seznámili se základy práva a jeho uplatněním ve společnosti (ať se již jedná o popis právního řádu, nebo o shrnutí právních principů užívaných v českém právním prostředí). Následně pokračovala diskuse o praktických případech ze soudních…
Číst více.

STUDIUM MBA – STUDIJNÍ OBOR MARKETING A OBCHOD

Dne 14.12 – 16. 12.2022 proběhl první dvoudenní workshop pro další běh studia MBA – obor Marketing a obchod. První den proběhl pro skupinu 22A v Praze a pro skupinu 22B v Ostravě. Druhý den proběhl online pro obě skupiny. Dohromady se zúčastnilo 11 účastníků převážně na pozicích personálních manažerů z různých firem. Hlavními tématy…
Číst více.

ŠKOLENÍ INFLUENCERŮ VE SPOLEČNOSTI LENZING BIOCEL PASKOV

V období od září do prosince 2022 probíhaly ve společnosti Lenzing Biocel Paskov online školení pro globální influencery. Užitečné informace z těchto workshopů byly poté sdíleny s lokálními influencery při dalších aktivitách. Cílem tohoto projektu je posílit firemní kulturu v souladu s firemními hodnotami. Pulp Cultural Development Programm bude pokračovat i v dalším období. Mgr.…
Číst více.

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, vážení účastníci našich kurzů, již tradičně ušetřené peníze za návrh, výrobu a distribuci PF věnujeme mentálně postiženým dětem Přijměte, proto, prosím, blahopřání v této jednoduché podobě 🙂 Celý náš tým Vám děkuje za důvěru a spolupráci při realizaci vzdělávacích a rozvojových aktivit pro Vaše zaměstnance. S blížícím se závěrem letošního roku Vám…
Číst více.

SEMINÁŘ V PO LIGHTING CZECH

Dne 16.12.2022 proběhl ve vzdělávacím centru společnosti PO Lighting Czech, s.r.o. seminář na téma Řízení změn a krizový management. Jednalo se o seminář z pětidenního cyklu Manažerské minimum, určený pro zástupce vedoucích pracovníků této společnosti. Součástí nezbytných kompetencí každého manažera je systematický rozvoj firemních procesů, s čímž úzce souvisí i příprava, zahájení a úspěšné dotažení…
Číst více.

SEMINÁŘ FINANČNÍ A STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

Ve dnech 29. a 30.11.2022 proběhl v prostorách společnosti Plastic Omnium v Šenově u Nového Jičína seminář na téma Finanční a strategické řízení. Cílem bylo seznámit posluchače se základy strategického řízení a jeho propojení s ekonomickými souvislostmi. Naučili se orientovat ve finančních výkazech a sami si na příkladech procvičili základní principy tvorby rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow.…
Číst více.

MBA, BANKOVNICTVÍ A KOMERČNÍ FINANCE

Dne 25.11.2022 proběhl webinář v rámci studia MBA na téma Bankovnictví a komerční finance. Navázali jsme tak tematicky na první část tohoto semestru, která proběhla prezenčně v Praze a Ostravě. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s pasívními – tedy depozitními produkty bank a zejména pak s aktivními – tedy úvěrovými produkty. Seznámili jsme se s…
Číst více.

STUDIUM MBA, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Předmětem Řízení lidských zdrojů pokračoval 2. dnem  a to prezenční výukou ve dnech 23.11. v Praze a 24.11.2022 v Ostravě. Věnovali jsme se především těmto tématům: Personalistika v 21. století, změny, které na ni mají vliv, Historický vývoj koncepcí personalistiky s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a prognózy budoucího vývoje, LZ jako základní pilíř managementu a…
Číst více.

SEMINÁŘ NA TÉMA MEZIGENERAČNÍ VZTAHY NA PRACOVIŠTI

Dne 10.11.2022 proběhlo ve školící místnosti budovy Magistrátu města Ostravy jednodenní školení na téma „Mezigenerační vztahy na pracovišti“. Cílem školení bylo poukázat na problematiku soužití několika generací na současných pracovištích, na podstatu age managementu a jeho využití, na odlišnosti v jednání i očekávání jednotlivých generací apod. Školení dále nabízelo vzájemnou diskusi, předávání zkušeností i interaktivní…
Číst více.

SEMINÁŘ JAK SE VYPOŘÁDAT S AGRESIVNÍM KLIENTEM

Dne 8.11.2022 proběhlo ve školicí místnosti budovy Magistrátu města Ostravy jednodenní školení na téma „Jak se vypořádat s agresivním klientem“. Cílem školení bylo seznámit účastníky s problematikou typologie problémových klientů, jejichž jednání často vede ke slovní agresi, ale může u nich dojít i k agresi fyzické. Zaměřili jsme se proto na způsoby jednání, které nám…
Číst více.

STUDIUM MBA, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Studijní skupiny MBA 22A+B zahájily své studium v předmětu Řízení lidských zdrojů webinářem dne 4.11.2022. Po úvodním uvedení do tématu, což byla aktuální situace na pracovním trhu v ČR, jsme se věnovali především HR marketingu. Co vše do něj spadá, jak je využít v komunikaci do i vně firmy. Hostem webináře byl HR stratég Martin…
Číst více.