Rubrika: Aktuality


ŠKOLENÍ POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Školení ve společnosti Alliance Laundry CE s.r.o. bylo velmi příjemné a účelně zaměřené. Jedná se o pokrokovou firmu, která neváhala dále vzdělávat své zaměstnance. Ať už pro firemní či osobní růst. Zaměřili jsme se na téma počítačových dovedností:MS Office Excel Makra, MS Outlook a Photoshop. Nelze také opomenou příjemné zpestření dne v místní kantýně plné gastronomických…
Číst více.

PRACOVNĚPRÁVNÍ NOVINKY PRO ČESKOU POŠTU

Dne 28. 4. 2023 proběhlo školení v prostorách našeho klienta, Česká pošta, s.p., na kterém JUDr. David Borovec probral s účastníky – personalisty zaměřujícími se na oblast náboru – základní pracovněprávní okruhy, které mohou mít zásadní dopady do jejich praxe. Nejednalo se jen o otázky obsahu pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale…
Číst více.

SEMINÁŘ NA TÉMA EMOČNÍ ENERGIE, TYPOLOGIE

Emoce – jejich vliv na naši komunikaci, na dovednost uzavírat dohody, být v komunikaci efektivní a užitečný. To je otázka pro každého z nás, a navíc každý z nás má na tuto otázku, vlivu emocí na jeho komunikaci, jinou odpověď, protože jsme každý jiný. Dokonce jsme jiní, každý z nás, s každý jiným komunikačním partnerem.…
Číst více.

MBA – SOUKROMÉ PRÁVO

Ve dnech 20. a 21. 4. 2023 proběhl v rámci MBA studia zaměřeného na HR již druhý blok věnovaný právu, na kterém byla tentokrát pozornost věnována oblasti soukromého práva, a to zejména právu občanskému a právu obchodnímu. Nicméně jelikož účastníci s ohledem na zaměření tohoto studia jsou převážně personalisté, byl druhý den tohoto právního modulu věnován rovněž…
Číst více.

Počítačové dovednosti v Gumárnách Zubří

Od 27. března do 12. dubna 2023 připravila akciová společnost Gumárny Zubří ve spolupráci s Petr Otáhal, a.s. v rámci projektu vzdělávání pro své zaměstnance celkem čtyři dvoudenní kurzy Excelu a Wordu. Oba dny byly zaměřeny na rozvíjení znalostí a dovedností v tabulkovém procesoru Excel a textovém editoru Word tak, aby si zaměstnanci osvojili nové…
Číst více.

EXCEL PRO SPOLEČNOST ISOTRA

Ve středu 5. dubna 2023 proběhl v opavské firmě ISOTRA, a. s. celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v Excelu, který byl určen zaměstnancům této společnosti. Cílem kurzu bylo rozšířit znalosti účastníků o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Kurz probíhal v přátelské a…
Číst více.

SEMINÁŘ NA TÉMA ŘÍZENÍ ZMĚN A KRIZOVÝ MANAGEMENT

Dne 13.4.2023 proběhl ve vzdělávacím centru společnosti PO Lighting Czech, s.r.o. seminář na téma Řízení změn a krizový management. Jednalo se seminář z pětidenního cyklu Manažerské minimum, určený pro zástupce vedoucích pracovníků této společnosti. Součástí nezbytných kompetencí každého manažera je systematický rozvoj firemních procesů, s čímž úzce souvisí i příprava, zahájení a úspěšné dotažení nezbytných…
Číst více.

MBA – FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Ve dnech 30. a 31.3.2023 proběhly online formou semináře na téma Finanční řízení v rámci studia MBA. Posluchači se seznámili s možnostmi zhodnocování finančních prostředků na kapitálovém trhu. S vlastnostmi základních investičních cenných papírů a jejich využitím při investování. Dále byla diskutována oblast kolektivního investování a rovněž základní parametry pro výběr vhodného investičního produktu a…
Číst více.

SEMINÁŘ NA TÉMA PROKRASTINACE

Dne 30. března 2023 proběhl ve školicí místnosti Magistrátu města Ostravy seminář s názvem „Prokrastinace“. Cílem výuky bylo probrat problematiku prokrastinace, motivace a oblasti osobního rozvoje související se zvládnutím prokrastinace. Účastníci semináře si v průběhu vzdělávací akce ujasnili nastavení priorit, seznámili se s účinnými nástroji na cestě ke změně a významem osobní vize v návaznosti…
Číst více.

EXCEL PRO GUMÁRNY ZUBŘÍ

Ve středu 15. a ve čtvrtek 16. března 2023 připravila akciová společnost Gumárny Zubří ve spolupráci s Petr Otáhal, a.s. v rámci projektu vzdělávání pro své zaměstnance kurzy Excelu. Kurzy byly zaměřeny na rozvíjení znalostí a dovedností v tabulkovém procesoru Excel tak, aby si zaměstnanci osvojili nové funkce a postupy, které jim usnadní a zrychlí…
Číst více.

PC DOVEDNOSTI VE ZVONEČKU BYLANY

Zaměstnancům poskytovatele sociálních služeb Zvoneček Bylany byl určen celodenní počítačový kurz zaměřený na PC dovednosti, který se uskutečnil v pondělí 13. března 2023 v Českém Brodu. Cílem této vzdělávací akce bylo rozšířit znalosti účastníků z Wordu o další nové poznatky a pracovní postupy, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili…
Číst více.

EXCEL PRO ALLIANCE LAUNDRY CE

Ve dnech 8. a 9. března 2023 proběhly v příborské firmě Alliance Laundry CE s. r. o. dva celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, které byly určeny zaměstnancům této společnosti. Cílem kurzů bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a…
Číst více.