DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Dne 19. listopadu 2019 proběhl pro vybrané pracovníky ve školící místnosti Magistrátu města Ostravy seminář s názvem „Diskriminace v pracovněprávních vztazích“. Cílem výuky bylo definovat veškeré aktivity spadající do oblasti diskriminace v pracovněprávních vztazích v návaznosti na specifika práce ve veřejné správě, zaměřit se na rozbor různých forem mobbingu a ujasnit si efektivní způsoby obrany. Vedoucí pracovníci získali stručný návod pro vedení pohovoru v případě diskriminace a konkrétní kroky, které by v kritické situaci měli podniknout Seminář směřoval k prohloubení znalostí v široké oblasti diskriminace, rovněž ke zlepšení povědomí v oblasti mobbingu i bossingu či sexuálního obtěžování. V závěru semináře účastníci ocenili možnost sdílení vlastních zkušeností, rozbor konkrétních příkladů best practics a získání zpětné vazby. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.