EKONOMIKA PRO NEEKONOMY

Dne 31.05.2018  proběhl  ve společnosti FAVEA seminář na téma „ Ekonomika pro neekonomy“. Cílem výuky bylo seznámit skupinu vybraných pracovníků se základními ekonomickými pojmy se zaměřením na ekonomiku podniku, přiblížit zásady finančního zdraví podniku, poukázat na význam a přínosy pravidelné finanční analýzy a objasnit její jednotlivé kroky. V průběhu semináře byly rozebrány propojenost základních účetních výkazů a na konkrétních zadáních vypovídající schopnost poměrových ukazatelů, přiblížená problematika pohledávek, možné způsoby jejich řízení a zajišťovací instrumenty a vybrané souvislosti (například: splatnost, obrátka skladu, zisk). Všechny probírané oblasti měly za cíl pomoct účastníkům semináře lépe se orientovat ve vybraných ekonomických pojmech, ujasnit problematiku ekonomiky podniku a finančního výkaznictví si souvislostech. V závěru semináře účastnici konstatovali, že získané informace jim pomůžou lépe „uchopit“ ekonomické pojmy a reálně je zasadit do vlastní pracovní oblasti, zlepší konkrétní představu, jak danou informaci využít nebo v čem jim určitý parametr může při rozhodování pomoci. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.