EXCEL PRO SPOLEČNOST ISOTRA

V úterý 24. října 2023 proběhl v opavské firmě ISOTRA, a. s. již druhý celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v Excelu, který byl určen zaměstnancům této společnosti. Cílem kurzu bylo rozšířit znalosti účastníků o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC.

Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém procesoru. Účastníci oceňovali zejména různé „vychytávky“, které mohou ihned využít ve své práci, což se projevilo i ve velmi dobrém závěrečném hodnocení celé akce. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.