EXCEL PRO MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Ve čtvrtek 7. října 2021 proběhl na Magistrátu města Ostravy celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, určený pro zaměstnance Magistrátu. Cílem kurzu bylo seznámit se s takovými postupy práce v Excelu a možnostmi řešení úloh, které pracovníkům ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičenía řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců, kteří oceňovali zejména ty poznatky, které jim ušetří spoustu času a práce při tvorbě tabulek. Kurz vedl zkušený lektor Dalibor Fanfara.