EXCEL PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB RYBKA

Ve čtvrtek 22. června 2023 se zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb Rybka v Neratovicích zúčastnili již druhého celodenního počítačového kurzu Excelu. Cílem této vzdělávací akce bylo připomenout témata z minulého kurzu a navázat na ně dalšími, které účastníkům umožní ještě lépe a efektivněji využívat při své práci funkce Excelu. Tentokrát jsme se zaměřili na funkce a vzorce v tabulkách, řazení a filtrování dat a na kontingenční tabulky. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení
a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Většina účastníků ocenila zejména možnost vyzkoušet si samostatně nové dovednosti a znalosti na konkrétních příkladech. I proto bylo závěrečné hodnocení velmi pozitivní. Lektor: Dalibor Fanfara.