EXCEL PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB RYBKA

Zaměstnancům poskytovatele sociálních služeb Rybka v Neratovicích byl určen celodenní počítačový kurz zaměřený na základy Excelu, který se uskutečnil ve čtvrtek 4. května 2023.

Cílem této vzdělávací akce bylo ukázat účastníkům základní možnosti tabulek v Excelu a naučit je takové pracovní postupy, které jim výrazně zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na formátování textu, správné nastavení druhů čísel, číselné řady a jednoduchou tabulku.

Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení
a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Většina účastníků ocenila zejména možnost vyzkoušet si samostatně nové dovednosti a znalosti na konkrétních příkladech. I proto bylo závěrečné hodnocení velmi pozitivní.