EXCEL PRO SPOLEČNOST ISOTRA

Ve středu 5. dubna 2023 proběhl v opavské firmě ISOTRA, a. s. celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v Excelu, který byl určen zaměstnancům této společnosti. Cílem kurzu bylo rozšířit znalosti účastníků o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení
a řešení problémů z každodenní praxe. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém procesoru. Účastníci oceňovali zejména různé „vychytávky“, které mohou ihned využít ve své práci. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.