HODNOTÍCÍ ROZHOVORY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Dne 3. května 2022 proběhl pro vybrané vedoucí pracovníky Města Kopřivnice seminář s názvem „Hodnotící rozhovory pro vedoucí pracovníky“. Cílem výuky bylo seznámit skupinu vedoucích pracovníků s přínosem a významem efektivně vedených hodnotících rozhovorů jak pro osobní rozvoj, případně kariérní posun jednotlivých podřízených, zlepšení celého oddělení a posílení spokojenosti zaměstnanců, tak i pro prohloubení svých manažerských dovedností. Cílem vzdělávací akce bylo rovněž probrat nové trendy ve vedení rozhovorů a specifika rozhovorů ve veřejné správě, základní pravidla pro vedení úspěšného hodnotícího pohovoru a rozebrat možnosti, jak vylepšit dosavadní systém hodnocení zaměstnanců. Na závěr semináře účastníci ocenili přínos získaných informací pro zkvalitnění procesu vedení hodnotícího pohovoru a možnost sdílení vlastních zkušeností. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.