IT DOVEDNOSTI V ČESKÉ DISTRIBUČNÍ

V červnu proběhlo ve společnosti Česká distribuční, a.s. pět celodenních kurzů zaměřených na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, textovém editoru Word a emailovém klientovi Outlook. Cílem kurzů, které byly určeny pro zaměstnance firmy, bylo rozšířit znalosti účastníků z těchto tří programů o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Kurzy probíhaly v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce na počítači. Všichni účastníci oceňovali zejména ty poznatky, které mohou využít ve své každodenní práci. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.