IT ŠKOLENÍ V BENJAMÍNU PETŘVALD

Zaměstnancům příspěvkové organizace Benjamín byl určen celodenní počítačový kurz zaměřený na práci v textovém editoru Word a využití internetu pro vyhledávání a e-mail. Kurz se uskutečnil ve čtvrtek 28. 2. 2019 v Petřvaldu. Cílem vzdělávací akce bylo naučit účastnice dalším postupům práce ve Wordu a na internetu, a ukázat jim, jak si mohou zjednodušit a zefektivnit svou práci na PC. Zaměřili jsme se především na úpravu obrázků, textové pole a tisk. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Většina účastnic ocenila zejména možnost vyzkoušet nové dovednosti a znalosti na konkrétních příkladech. I proto bylo závěrečné hodnocení velmi pozitivní. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.