JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM

Dne 13. června 2019 proběhl na Horním náměstí v Opavě, v zasedací místnosti Magistrátu seminář s názvem „Jednání s problémovým klientem“. Cílem výuky bylo připomenout zásady jednání s problémovými klienty, nastínit kroky pro minimalizaci konfliktních situací a probrat doporučené postupy u zvládání jednání pod tlakem. Dále bylo cílem odhalit a umět se bránit manipulaci, vyzkoušet asertivní reakce snižující stres v jednání s klienty (případně kolegy), objasnit techniky jak zůstat nad věcí a doporučení ohledně vhodných reakcí u zvládání agresivity. Zpětná vazba v závěru semináře potvrdila využitelnost v pracovní praxi i ve vlastním osobním rozvoji.Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.