KOMUNIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ÚŘEDNÍKA

Ve dnech 12. a 13. září 2019 proběhl pro vybrané pracovníky Magistrátu v Opavě dvoudenní seminář s názvem „Komunikační a prezentační dovednosti“. Cílem dvoudenního semináře bylo procvičit základní doporučené komunikační zásady, nastínit kroky pro předcházení a zvládnutí konfliktu, na konkrétních příkladech, které v průběhu semináře účastníci sami nastínili, probrat asertivní techniky, zdůraznit výhody využívání techniky aktivního naslouchání a posílit zvládání emocí v komunikaci. Ve druhé části bylo cílem využít maximum komunikačních dovedností u prezentování, probrat základní pravidla správné prezentace co do formy, obsahu i osobnosti prezentujícího a zásady interakce s auditoriem. Sdílené příklady dobré praxe v kombinaci s rozborem a zpětnou vazbu konkrétních situací z praxe posílily dynamický průběh výuky a v závěru hodnotili seminaristé získané poznatky jako velmi přínosné. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.