KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI – OBTÍŽNÁ KOMUNIKACE

Pracovníci „Zákaznického centra společnosti OVaK, a.s.“ absolvovali pravidelné občerstvení svých komunikačních dovedností se zaměřením na etiku a krizové – obtížné situace v komunikaci se zákazníky a firemními kolegyněmi a kolegy. Každý individuálně se snažil využít, podle své vnitřní motivace a zájmu, informací a možnost tréninku v modelových situacích. Jak se nám to vše dařilo budou moci posoudit naši zákazníci v praxi. Pavel Vyvijal – lektor.