KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRVOLINIOVÝCH MANAŽERŮ

Dne 20. září 2023 proběhl ve školicí místnosti seminář „Komunikační dovednosti prvoliniových manažerů“. Cílem výuky bylo zlepšit komunikační dovednosti a postupy domluvy tak, aby účastníci dovedli profesionálně komunikovat nejen ke svým podřízeným, ale i napříč firmou, aby dovedli lépe jednat a komunikovat pod tlakem. Také bylo cílem probrat účinné postupy, jak efektivně vést rozhovor a vyzkoušet vhodné asertivní techniky u předcházení, případně řešení konfliktů. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti ve vypjatých situacích, dovedli si zachovat profesionalitu a zdravý nadhled i v jednáních s problematickým partnerem. V závěru vzdělávací akce účastníci ocenili praktickou využitelnost získaných informací a přínos probíraných technik u zvládání konfliktů. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.