KURZY PRVNÍ POMOCI MAJÍ ÚSPĚCH

Dne 19. 2. 2019 proběhlo školení první pomoci ve vzdáleném městě Prostějov ve firmě Toray Textiles Central Europe s. r. o. Školení absolvovali lidé jednotlivých úseků z výroby, personalisté a administrativní pracovníci. Cílem školení bylo vyzkoušet si první pomoc praktickými metodami. Připomenutí základních obvazových metod s obvazovými materiály jako je trojcípý šátek či pružný obvaz, osvětlit základy anatomie člověka či vysvětlit funkcí orgánů v těle. Část školení byla určena pro praktický nácvik nepřímé srdeční masáži. Školení proběhlo ve velice přátelském prostředí, díky kterému školení uběhlo opravdu rychle. Děkuji všem přítomnm. Bc. Roman Bortlíček, lektor