MBA, BANKOVNICTVÍ A KOMERČNÍ FINANCE

Dne 25.11.2022 proběhl webinář v rámci studia MBA na téma Bankovnictví a komerční finance. Navázali jsme tak tematicky na první část tohoto semestru, která proběhla prezenčně v Praze a Ostravě. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s pasívními – tedy depozitními produkty bank a zejména pak s aktivními – tedy úvěrovými produkty. Seznámili jsme se s celou škálou různých typů úvěrů a způsobů financování jak pro firmy tak pro fyzické osoby. Pojmy jako faktoring nebo anuitní splátka již nejsou posluchačům neznámé. Velmi je rovněž zaujalo vysvětlení principu RPSN u úvěrů a její propočty na konkrétních příkladech z praxe. Následně jsem se věnovali hlavním úvěrovým registrům – jejich poslání a důležité principy. V části o zahraničním platebním styku jsme se mimo jiné podívali i na některé FinTech společnosti a jejich přínos jak pro firemní tak i pro soukromé využití. Ing. Jaroslav Manderla, EFA, lektor