MBA – FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Ve dnech 4. a 5. 4.2019 proběhl v prostorách hotelu Harmony v Ostravě seminář Finanční řízení v rámci studia MBA. Posluchači se seznámili s možnostmi zhodnocování finančních prostředků na kapitálovém trhu. S vlastnostmi základních investičních cenných papírů a jejich využitím při investování. Dále byla diskutována oblast kolektivního investování a dále základní parametry pro výběr vhodného investičního produktu a jejich vzájemné vazby – investiční trojúhelník. Druhý den jsme pak diskutovali možnosti financování firem na kapitálovém trhu a další dlouhodobé zdroje financování firem. Zajímavá diskuse se rozvinula např. kolem venture kapitálu. Následně jsme se věnovali vysvětlení finančního zobrazení podniku, tedy třem základním účetním výkazům, jejich tvorbě, významu a vzájemné provázanosti. Závěrem této části bylo shrnutí ukazatelů, které se pro posouzení finančního zdraví firem používají a jejich interpretaci. Ing. Jaroslav Manderla.