MBA, MODUL MOTIVACE A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Studijní skupina MBA 21A zahájila druhý semestr svého studia předmětem Řízení lidských zdrojů. Webináře se konaly ve dnech 30.9. a 1. 10. 2021. První den jsme se věnovali tématům Hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu, metody hodnocení, vedení hodnotících rozhovorů, aktuální trendy, využití prvků koučinku v hodnocení, motivace a vlivné faktory habilitace. Druhý den jsme řešili témata Plánování a organizace vzdělávání, rozvojové programy, plánování kariéry, moderní trendy ve vzdělávání (online, VR), ŘLZ a vývoj manažerského stylu, systémy odměňování, vitality management. Témata byla doplněna o aktuální info z personalistiky, např. výsledky z průzkumů odměňování realizovaným společností Trexima, duálnímu vzdělávání v ČR či zaměstnaneckým benefitům. Mgr. Daniela Nyklová.