MBA, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Předmětem Řízení lidských zdrojů jsme zahájili letos již třetí studijní skupinu MBA. Webináře se konaly ve dnech 7. a 8.10. 2021. V první den jsme se věnovali tématům: Personalistika v 21. století, změny, které na ni mají vliv, Historický vývoj koncepcí personalistiky s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a prognózy budoucího vývoje, LZ jako základní pilíř managementu a Firemní kultura a její vliv na získávání nových zaměstnanců. Druhý den jsme probrali: Klíčové procesy vedení a řízení zaměstnanců, Útvarovou synergii, získávání a výběr zaměstnanců, jejich přijímání a adaptace a rozvoj LZ se zaměřením na adaptační proces nových pracovníků. Témata byla doplněna o aktuální info z personalistiky, např. Průzkum benefitů, analýza prac. trhu nebo Revoluce dovedností… Mgr. Daniela Nyklová.