MBA – ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Studium MBA pro HR pokračovalo dalšími dvěma dny předmětu Řízení lidských zdrojů. Tentokrát jsme si do výuky pozvali hosty. První den jsme se věnovali tématům Firemního vzdělávání s hostem Radkou Šuškovou, majitelkou vzdělávací společnosti New Dimension a dále metodice hodnocení zaměstnanců. V dalším bloku jsem rozebírali systémy odměňování a manažerské styly řízení. Druhý den byla hostem Soňa Nedomová ze společnosti Thomas International, se kterou jsme diskutovali o kompetencích a kompetenčních modelech. Posledním projednávaným tématem v tomto semestru byla motivace lidí a motivační faktory. Mgr. Daniela Nyklová.