MBA – ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Studijní skupina MBA 23 pokračovala ve dnech 2. a 3. listopadu 2023 předmětem Řízení lidských zdrojů. Tématem semestru je získávání zaměstnanců pro další rozvoj firmy. Věnovali jsme se především těmto tématům: Náborový a adaptační proces, personální marketing – zde jsme do výuky přivítali milého hosta Martina Kaletu ze společnosti Human Capital s.r.o., který se věnoval zejména vlivu soc. sítí na budování značky zaměstnavatele, aktivizaci kandidátů a nábor nových zaměstnanců. Z dalších témat to byla Personalistika v 21. století, změny, které na ni mají vliv, Historický vývoj koncepcí personalistiky s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a prognózy budoucího vývoje, LZ jako základní pilíř managementu a Firemní kultura a její vliv na získávání nových zaměstnanců. Dále jsme rozebírali Klíčové procesy vedení a řízení zaměstnanců, Útvarovou synergii, získávání a výběr zaměstnanců, jejich přijímání a adaptace a Rozvoj LZ. Témata byla doplněna o aktuální data z pracovního trhu ČR. Lektor: Mgr. Daniela Nyklová.