MBA, SEMINÁŘ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Ve čtvrtek 6.6.2019 a v pátek 7.6.2019 proběhla v prostorách hotelu Harmony Club v Ostravě výuka k tématu Řízení lidských zdrojů v rámci studia MBA. Cílem výuky bylo seznámit účastníky jednak s teorií a především současnou praxí přípravy a realizace cyklického hodnocení zaměstnanců, s jeho významem pro motivaci zaměstnanců a jejich loajalitu. V průběhu výuky jsme se zaměřili mimo jiné také na charakteristiku nových situací, které současný personální management přináší a hledali příčiny a následky těchto změn. Téma jsme pak probrali včetně stanovování následných cílů a zpracování Plánů osobního rozvoje, jednak s motivací zaměstnanců, hodnocením jejich potenciálu a na jeho základě plánování dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnance. Posledním tématem byl pak Vitality management. Výuka probíhala seminární metodou a vycházela z klíčových procesů vedení a řízení HR oddělení ve firmách různé velikosti a typu. Celé setkání bylo provázeno praktickými příklady z praxe a týkalo se především procesů hodnocení a motivace zaměstnance v prvním dnu a přípravy a realizace systematického rozvoje a vzdělávání zaměstnanců ve druhém dnu. Zároveň jsme v obou dnech věnovali čas diskusi o výrazných generačních rozdílech v celé škále personálních aktivit a charakterizovali změněné nároky na motivaci, odměňování, organizaci práce a vztahy z pohledu současných zaměstnanců. PhDr. Alena Sehnalová, lektorka.