MBA – SOUKROMÉ PRÁVO

Ve dnech 28. a 29. 5. 2021 se uskutečnil druhý blok práva v rámci vzdělávacího programu MBA pořádaného vzdělávacím institutem Petr Otáhal, a.s., na kterém JUDr. David Borovec, advokát a spolupracující lektor, provedl účastníky základy soukromého práva. V rámci těchto dvou dnů byli účastníci virtuální formou seznámeni jak s principy a základními prameny občanského a obchodního práva, tak i se základy dalších soukromoprávních oborů, zejména pak pracovního práva, které bylo nejblíže profesní orientaci většiny účastníků (když velká část účastníků pracuje na různých stupních v HR, kde se znalost pracovního práva stává nutností, nebo je minimálně výhodou).