MBA – SOUKROMÉ PRÁVO

Ve dnech 2. a 3. 9. 2021 se v rámci druhé letošní studijní skupiny v programu MBA uskutečnil modul věnovaný soukromému právu, jehož cílem bylo seznámit posluchače se základními principy občanského práva (coby obecného civilního práva) a dále pak se základy dalších soukromoprávních odvětví. Pozornost byla věnována nejen teoretickým principům a základním pramenům práva, ale zejména aplikaci práva v praxi – například v občanském právu se probírala kupní smlouva a další smluvní typy, v pracovním právu se pak řešily otázky ukončování pracovního poměru. S ohledem na praxi účastníků byl pak právě největší zájem o pracovněprávní tematiku, které byl věnován největší prostor. JUDr. David Borovec.