MBA – SOUKROMÉ PRÁVO

Ve dnech 17. – 18. 3. 2022 proběhl další blok vzdělávacího programu MBA, ve kterém se účastníci tohoto programu seznamovali se základy soukromého práva, a to zejména s občanským právem coby obecným soukromoprávním odvětvím. Pozornost byla věnována jak principům občanského práva, tak i základním náležitostem právního jednání a samotným konkrétním smluvním typům – například kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo. Kromě toho se pak již ale účastníci zaměřili z ostatních odvětví na oblast pracovního práva, které bylo účastníkům nejbližší s ohledem na jejich profesní uplatnění. Proto také v tomto odvětví došlo i na dotazy účastníků, díky kterým byl tento blok výrazně interaktivnější. JUDr. David Borovec.